Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 491/2007 privind orientările politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32007D0491

În vigoare de la 13.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 10 iulie 2007
privind orientările politicilor de ocupare a forţei de muncă
ale statelor membre
(2007/491/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă(3),

întrucât:

(1) Reforma strategiei de la Lisabona din 2005 a pus accentul pe dezvoltare şi locuri de muncă. Orientările privind ocuparea forţei de muncă ale Strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzute în anexa la Decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind orientările politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre(4), şi Orientările generale de politică economică, prevăzute în Recomandarea 2005/601/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii (2005-2008)(5) au fost adoptate ca pachet integrat, Strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă deţinând rolul principal în punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona privind ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii.

(2) Uniunea Europeană ar trebui să mobilizeze toate resursele naţionale şi comunitare adecvate - inclusiv politica de coeziune - în cele trei dimensiuni (economică, socială şi de mediu) ale Strategiei de la Lisabona, în vederea unei mai bune valorificări a sinergiilor acestora într-un cadru general de dezvoltare durabilă.

(3) Orientările privind ocuparea forţei de muncă şi orientările generale de politică economică ar trebui să facă obiectul unei revizuiri complete numai o dată la trei ani, în timp ce în cursul anilor intermediari până în 2008 actualizarea acestora ar trebui să fie strict limitată la asigurarea gradului de stabilitate necesar pentru o aplicare eficientă.

(4) Examinarea programelor naţionale de reformă ale statelor membre, cuprinsă în raportul anual al Comisiei privind progresele şi în raportul comun privind ocuparea forţei de muncă, arată că statele membre ar trebui să continue să depună eforturi pentru abordarea următoarelor domenii prioritare:

- atragerea unui număr mai mare de persoane şi păstrarea unui număr mai mare de persoane ca forţă de muncă ocupată, creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...