Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2424/2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) Număr celex: 32001R2424

În vigoare de la 12.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2424/2001 AL CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a
doua generaţie (SIS II)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei şi a Regatului Suediei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de Informaţii Schengen, instituit în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, denumită în continuare "Convenţia Schengen 1990", constituie un instrument esenţial pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Sistemul de Informaţii Schengen, în forma sa actuală, nu are capacitatea de a deservi mai mult de 18 state participante. În prezent, acesta este operaţional pentru 13 state membre şi alte 2 state (Islanda şi Norvegia) şi trebuie să devină operaţional pentru Regatul Unit şi Irlanda în viitorul apropiat. Cu toate acestea, el nu a fost conceput pentru a deservi numărul crescut de state membre ale Uniunii Europene, în urma extinderii acesteia.

(3) Din acest motiv şi pentru a beneficia de ultimele evoluţii în domeniul tehnologiei informaţiei, cât şi pentru a permite introducerea de noi funcţii, este necesară dezvoltarea unui nou sistem de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), astfel cum a fost deja recunoscut în Decizia SCH/Com-ex (97) 24 a Comitetului Executiv din 7 octombrie 19973.

(4) Cheltuielile antrenate de dezvoltarea SIS II trebuie să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu concluziile în acest sens ale Consiliului din 29 mai 2001. Prezentul regulament constituie, împreună cu Decizia 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)4, baza legislativă cerută pentru a permite includerea în bugetul Uniunii a alocărilor necesare pentru dezvoltarea SIS II şi pentru execuţia acestei părţi din buget.

(5) Această bază legislativă conţine două părţi: prezentul regulament, întemeiat pe articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi o decizie a Consiliului întemeiată pe articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Motivul, astfel cum se stabileşte la articolul 92 din Convenţia Schengen 1990, este ca Sistemul de Informaţii Schengen să permită autorităţilor desemnate de statele membre, prin intermediul unei proceduri automatizate de consultare, să aibă acces la semnalările privind persoanele şi obiectele, în scopul efectuării de controale la frontiere şi de alte controale de poliţie şi vamale în interiorul ţării, în conformitate cu legislaţia naţională, precum şi în scopul eliberării vizelor, a permiselor de şedere şi al administrării legislaţiei privind cetăţenii străini, în contextul aplicării dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind circulaţia persoanelor.

(6) Faptul că baza legislativă necesară pentru a permite finanţarea

dezvoltării SIS II din bugetul Uniunii constă în două instrumente distincte nu afectează principiul conform căruia Sistemul de Informaţii Schengen constituie şi ar trebui să continue să constituie un sistem de informaţii unic şi integrat, şi nici principiul că SIS II trebuie să fie dezvoltat în consecinţă.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere adoptării ulterioare a legislaţiei necesare care să descrie în detaliu funcţionarea şi utilizarea SIS II, ca de exemplu, fără a fi limitative, normele care definesc categoriile de date care trebuie înregistrate în sistem, scopurile pentru care trebuie înregistrate şi criteriile de înregistrare, normele privind conţinutul înregistrărilor SIS, inclusiv responsabilitatea pentru exactitatea acestora, normele privind durata semnalărilor, interconectarea acestora şi compatibilitatea dintre semnalări, normele privind accesul la datele SIS şi normele privind protecţia şi controlul datelor cu caracter personal.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...