Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1779/2002 privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între statele sale membre (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R1779

În vigoare de la 05.10.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1779/2002 AL COMISIEI
din 4 octombrie 2002
privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile
comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între statele
sale membre
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi ţările terţe, pe de altă parte1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 374/982, în special articolul 9,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95, introducerea nomenclaturii ţărilor şi teritoriilor este responsabilitatea Comisiei.

(2) Versiunea acesteia, valabilă începând cu 1 ianuarie 2002, a fost anexată la Regulamentul (CE) nr. 2020/2001 al Comisiei3.

(3) Codificarea alfabetică a ţărilor şi teritoriilor se bazează pe standardul ISO alpha 2 în vigoare, cu condiţia ca aceasta să fie compatibilă cu cerinţele legislaţiei comunitare. De asemenea, este de dorit să se prevadă o perioadă de tranziţie care să permită anumitor state membre să se adapteze modificărilor introduse. Este necesar, pentru simplificare, ca această perioadă de tranziţie să ia sfârşit la momentul punerii în aplicare a dispoziţiilor de revizuire a regulilor privind documentul administrativ unic.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru statisticile comerţului cu mărfuri cu ţările terţe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 118, 25.5.1995, p. 10.

2 JO L 48, 15.2.1998, p. 6.

3 JO L 273, 16.10.2001, p. 6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...