Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1658/1998 privind cofinanţarea cu organizaţiile neguvernamentale de dezvoltare (ONG) europene a acţiunilor în domeniile de interes pentru ţările în curs de dezvoltare Număr celex: 31998R1658

În vigoare de la 30.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENT CONSILIULUI (CE) nr. 1658/98
din 17 iulie 1998
privind cofinanţarea cu organizaţiile neguvernamentale de dezvoltare
(ONG) europene a acţiunilor în domeniile de interes pentru ţările
în curs de dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 130 W,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189 C din Tratat2,

întrucât Comisia a prezentat, în comunicarea adresată Consiliului la 6 octombrie 1975, orientările sale privind relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale (ONG) care se ocupă de cooperarea pentru dezvoltare, precum şi criteriile generale şi modalităţile de utilizare a creditelor destinate acţiunilor de dezvoltare elaborate de ONG-uri;

întrucât autoritatea bugetară a creat în bugetul pentru anul 1976 o poziţie consacrată cofinanţării cu ONG-urile şi întrucât ulterior aceasta a mărit constant finanţarea acestei poziţii (făcând-o să crească de la 2,5 milioane ECU în 1976 la 174 milioane ECU în 1995), pe baza rapoartelor de utilizare a acestor credite prezentate anual de Comisie;

întrucât Consiliul a aprobat, în sesiunea din 28 noiembrie 1977, criteriile generale şi modalităţile de utilizare propuse de Comisie;

întrucât Parlamentul European a reafirmat, în rezoluţia sa din 14 mai 1992 privind rolul ONG-urilor în cooperarea la dezvoltare3, rolul specific şi de neînlocuit al ONG-urilor, precum şi utilitatea şi eficacitatea acţiunilor acestora în favoarea dezvoltării, subliniind în special rolul privilegiat al ONG-urilor în favoarea grupurilor marginale ale populaţiilor din ţările în curs de dezvoltare, necesitatea de a ocroti autonomia de acţiune a ONG-urilor, rolul necesar al ONG-urilor pentru promovarea drepturilor omului şi procesul de democratizare de la bază;

întrucât Consiliul, în rezoluţia sa din 27 mai 1991 privind cooperarea cu ONG-urile, a subliniat importanţa autonomiei şi independenţei ONG-urilor, întrucât Consiliul a recunoscut, în plus, că sistemul comunitar de cooperare cu ONG-urile este în mod necesar complementar cu eforturile de acelaşi tip depuse pe plan naţional, precum şi necesitatea flexibilităţii procedurilor şi a aplicării lor;

întrucât Consiliul, în concluziile sale din 18 noiembrie 1992, a luat notă cu satisfacţie de criteriile aplicate de Comisie cu privire la selecţia proiectelor de dezvoltare şi de educaţie supuse cofinanţării, în special în perspectiva consolidării democraţiei şi a respectării drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare, şi s-a felicitat în special pentru precizarea de către Comisie a faptului că cel mai important criteriu de selecţie rămâne calitatea proiectului, sprijinind-o fără rezervă pe aceasta din urmă în filozofia care susţine această abordare;

întrucât este cazul să se stabilească modalităţile de gestionare aplicabile cofinanţării cu ONG-urile europene a unor acţiuni în domenii de interes pentru ţările în curs de dezvoltare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...