Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării Număr celex: 32001R1338

În vigoare de la 04.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2001 AL CONSILIULUI
din 28 iunie 2001
de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro
împotriva falsificării

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 123 alineatul (4) teza a treia,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(4) prevede punerea în circulaţie a bancnotelor euro de către Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre participante, precum şi emisiunea de monede euro de către statele membre participante de la 1 ianuarie 2002. Prin urmare, se impune adoptarea rapidă a unui sistem de protecţie a euro împotriva falsificării, astfel încât acesta să fie operaţional înainte de punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro.

(2) Dispozitivul instituit prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol)(5) şi prin Decizia Consiliului din 29 aprilie 1999 de extindere a mandatului Europol la combaterea falsificării de bani şi a mijloacelor de plată(6) este conceput pentru combaterea falsificării banilor, în general.

(3) În Decizia-cadru din 29 mai 2000 de consolidare a protecţiei împotriva falsificării banilor prin sancţiuni penale şi alte măsuri, în vederea punerii în circulaţie a euro(7), Consiliul a adoptat dispoziţii pentru a se asigura că euro este protejat în mod corespunzător, prin dispoziţii penale eficiente.

(4) Măsurile care trebuie adoptate pentru protecţia euro împotriva falsificării privesc Comunitatea, în temeiul responsabilităţii acesteia faţă de moneda unică. Protecţia juridică a euro nu poate fi asigurată suficient în mod individual de către statele membre, din cauza faptului că bancnotele şi monedele euro vor fi puse în circulaţie în afara teritoriilor statelor membre participante. Trebuie, prin urmare, să se adopte o legislaţie comunitară care să definească măsurile necesare pentru circulaţia bancnotelor şi monedelor euro, în condiţii care să asigure protecţia globală, efectivă şi omogenă împotriva activităţilor susceptibile de a aduce atingere credibilităţii sale şi, în felul acesta, să se adopte măsurile corespunzătoare pentru ca totul să fie pregătit în timp util înainte de 1 ianuarie 2002.

(5) În sensul aplicării prezentului regulament, trebuie să se definească sau să se încorporeze definiţiile existente ale anumitor concepte, cum ar fi, în special, activităţile de falsificare a euro, datele tehnice şi statistice, precum şi autorităţile naţionale competente pentru cercetare, în vederea colectării şi analizei datelor referitoare la activităţile de falsificare a banilor, inclusiv oficiile centrale prevăzute la articolul 12 din Convenţia de la Geneva.

(6) Trebuie să se asigure că datele tehnice şi statistice colectate de autorităţile naţionale competente cu privire la bancnotele false şi la monedele false euro şi, în măsura în care este posibil, la bancnotele neautorizate, sunt comunicate BCE, permiţând astfel autorităţilor naţionale competente şi, în funcţie de responsabilităţile sale, Comisiei, să aibă acces la aceste date. De asemenea, se prevede ca Europol să aibă acces la aceste date, pe baza unui acord între acesta şi BCE.

(7) Centrul de analiză a contrafacerilor (CAC) înfiinţat şi gestionat sub egida BCE, în conformitate cu orientarea acesteia(8), centralizează clasificarea şi analiza datelor tehnice referitoare la bancnotele false.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...