Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul cărnii de vită şi mânzat Număr celex: 31999R1254

În vigoare de la 26.06.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1254/1999 AL CONSILIULUI
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieţei în sectorul cărnii de vită şi mânzat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special articolele 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

având în vedere avizul Curţii de Conturi5,

___________

1 JO C 170, 4.6.1998, p. 13.

2 Aviz emis la 6 mai 1999 (nepublicat încă în JO).

3 JO C 407, 28.12.1998, p. 196.

4 JO C 93, 6.4.1999, p. 1.

5 JO C 401, 22.12.1998, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...