Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1009/2000 privind majorările capitalului Băncii Centrale Europene Număr celex: 32000R1009

În vigoare de la 16.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1009/2000 AL CONSILIULUI
din 8 mai 2000
privind majorările capitalului Băncii Centrale Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul de stabilire a statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "statutul"), în special articolul 28 alineatul (1),

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene (BCE)1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comisiei Comunităţilor Europene3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ("tratatul") şi cu articolul 42 din statut,

întrucât:

(1) Articolul 28 alineatele (1) şi (2) din statut prevăd că băncile centrale naţionale trebuie să verse BCE un capital de 5 000 milioane EUR, care urmează să devină operaţional de la constituirea BCE.

(2) Articolul 28 alineatul (1) din statut prevede că capitalul poate fi majorat cu sumele decise de Consiliul Guvernatorilor BCE, în limitele şi în conformitate cu condiţiile stabilite de către Consiliu.

(3) Articolul 123 alineatul (1) coroborat cu articolul 107 alineatul (6) din tratat, prevede că, imediat după 1 iulie 1998, Consiliul trebuie să adopte dispoziţia menţionată la articolul 28 alineatul (1) din statut.

(4) Prezentul regulament stabileşte o limită pentru viitoarele majorări ale capitalului BCE şi permite astfel Consiliului Guvernatorilor BCE să decidă, ulterior, cu privire la o majorare efectivă pentru a menţine adecvarea bazei de capital necesare pentru a susţine operaţiunile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...