Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 743/2002 de stabilire a unui cadru comunitar general de activităţi pentru facilitarea cooperării judiciare în materie civilă Număr celex: 32002R0743

În vigoare de la 01.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 743/2002 AL CONSILIULUI
din 25 aprilie 2002
de stabilire a unui cadru comunitar general de activităţi pentru
facilitarea cooperării judiciare în materie civilă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, care sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) La 3 decembrie 1998, Consiliul a adoptat un plan de acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modul optim de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind stabilirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie4 (denumit în continuare "Planul de acţiune de la Viena").

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a adoptat concluziile intitulate "Spre o uniune de libertate, securitate şi justiţie: repere stabilite la Tampere".

(4) La 30 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor în materie civilă şi comercială5, elaborat în comun de Consiliu şi Comisie.

(5) Acţiunea comună 96/636/JAI6 a stabilit, pentru perioada 1996 - 2000, un program de încurajare şi de schimburi destinat practicienilor dreptului (Grotius).

(6) Prin Regulamentul (CE) nr. 290/20017, programul de încurajare şi de schimburi destinat practicienilor dreptului în domeniul dreptului civil (Grotius civil) a fost reînnoit, pentru o perioadă tranzitorie de numai un an, în aşteptarea rezultatelor unei reflecţii aprofundate privind viitorul acţiunilor şi al finanţării comunitare.

(7) Decizia nr. 1496/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului8 a stabilit un program de acţiune pentru ameliorarea conştientizării profesiilor juridice faţă de dreptul comunitar (acţiunea Robert Schuman) pentru o perioadă de trei ani.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...