Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane deplasate şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri Număr celex: 32001L0055

În vigoare de la 07.08.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Directiva 2001/55/CE a Consiliului
din 20 iulie 2001
privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în
cazul unui aflux masiv de persoane deplasate şi măsurile de promovare
a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea
acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 punctul (2) literele (a) şi (b),

Având în vedere propunerea Comisiei1

Având în vedere avizul Parlamentului European2,

Având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3

Având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

Întrucât:

(1) Elaborarea unei politici comune în domeniul azilului, incluzând un sistem european comun de azil, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de stabilire progresivă a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, deschis celor care, forţaţi de împrejurări, caută în mod legitim protecţie în Uniunea Europeană.

(2) Cazurile de aflux masiv al persoanelor deplasate care nu se pot întoarce în ţara de origine au crescut considerabil în ultimii ani în Europa. În aceste cazuri, poate fi necesară înfiinţarea unor dispozitive excepţionale care să le ofere o protecţie imediată cu caracter temporar acestor persoane.

(3) În concluziile referitoare la persoanele deplasate din cauza conflictului din fosta Iugoslavie, adoptate de ministerele responsabile cu imigrarea la reuniunile lor de la Londra din 30 noiembrie şi 1 decembrie 1992 şi de la Copenhaga din 1 şi 2 iunie 1993, statele membre şi instituţiile Comunităţii şi-au exprimat preocuparea faţă de situaţia persoanelor deplasate.

(4) La 25 septembrie 1995 Consiliul a adoptat o Rezoluţie privind repartizarea sarcinilor în ceea ce priveşte la admiterea şi şederea temporară a persoanelor deplasate5 şi, la 4 martie 1996 a adoptat Decizia nr. 96/198/JAI privind o procedură de alertă şi de urgenţă pentru repartizarea sarcinilor în ceea ce priveşte admiterea şi şederea temporară a persoanelor deplasate6.

(5) Planul de Acţiune al Consiliului şi Comisiei din 3 decembrie 19987 prevede adoptarea rapidă, în conformitate cu Tratatul de la Amsterdam, a standardelor minime pentru acordarea protecţiei temporare persoanelor deplasate din ţări terţe care nu se pot întoarce în ţările lor de origine şi a măsurilor de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea şi suportarea consecinţelor primirii persoanelor deplasate.

(6) La 27 mai 1999 Consiliul a adoptat concluziile privind persoanele deplasate din Kosovo. Aceste concluzii invită Comisia şi statele membre să tragă concluziile răspunsului lor faţă de criza din Kosovo, pentru a stabili măsurile în conformitate cu tratatul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...