Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 946/2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate Număr celex: 32002F0946

În vigoare de la 05.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea
intrării, tranzitului şi şederii neautorizate
(2002/946/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Unul din obiectivele Uniunii Europene este acela de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, prin elaborarea unei acţiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.

(2) În acest cadru, trebuie să se ia măsuri pentru combaterea facilitării imigraţiei ilegale, atât în cazul în care aceasta reprezintă trecerea ilegală efectivă a frontierei, cât şi atunci când are ca scop alimentarea reţelelor de exploatare a persoanelor.

(3) În acest sens, este necesară realizarea unei apropieri între dispoziţiile juridice existente, în special în ceea ce priveşte, pe de o parte, definirea precisă a infracţiunii în cauză şi a excepţiilor, care face obiectul Directivei 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate3, şi, pe de altă parte, normele minime în materie de sancţiuni, de răspundere a persoanelor juridice şi de competenţă, care fac obiectul prezentei decizii-cadru.

(4) Este de asemenea esenţial ca eventualele acţiuni să nu fie intentate doar persoanelor fizice şi să se prevadă măsuri în ceea ce priveşte răspunderea persoanelor juridice.

(5) Prezenta decizie-cadru completează celelalte instrumente adoptate pentru combaterea imigraţiei ilegale, a muncii fără forme legale, a traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor.

(6) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie-cadru reprezintă o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen4, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 punctul E din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a respectivului acord5.

(7) Regatul Unit participă la prezenta decizie-cadru în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen6.

(8) Irlanda participă la prezenta decizie-cadru în conformitate cu articolul 5 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen7,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...