Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 500/2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea sau sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii Număr celex: 32001F0500

În vigoare de la 05.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 26 iunie 2001
privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea sau
sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii
(2001/500/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 literele (a), (c) şi (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) La 3 decembrie 1998 Consiliul a adoptat Acţiunea comună 98/699/JAI privind identificarea, urmărirea, îngheţarea sau sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii1.

(2) Trebuie să se ţină cont de concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, precum şi de concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Viena din 11 şi 12 decembrie 1998.

(3) Consiliul European, constatând că formele grave de criminalitate prezintă din ce în ce mai multe aspecte fiscale şi vamale, face apel la statele membre să furnizeze o asistenţă judiciară reciprocă deplină pentru anchetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor economice grave.

(4) Consiliul European recomandă apropierea dispoziţiilor de drept penal şi de procedură penală privind spălarea banilor (în special, în materie de confiscare a activelor) şi precizează că sfera faptelor penale care constituie infracţiuni principale, în domeniul spălării banilor, trebuie să fie uniformă şi suficient de amplă în toate statele membre.

(5) Consiliul European de la Tampere a apreciat că, în ceea ce priveşte dreptul penal naţional, eforturile de a conveni asupra definiţiilor, incriminărilor şi sancţiunilor comune trebuie să se concentreze, în primul rând, pe un număr limitat de sectoare de o importanţă deosebită, cum ar fi criminalitatea financiară.

(6) Consiliul European de la Tampere a constatat că spălarea banilor se află chiar în centrul criminalităţii organizate şi că ea trebuie eradicată pretutindeni unde există. Consiliul European este hotărât să asigure adoptarea de măsuri concrete pentru urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii.

(7) Statele membre au aderat la principiile Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii din 1990, denumită în continuare "Convenţia din 1990",

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...