Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 465/2002 privind echipele comune de anchetă Număr celex: 32002F0465

În vigoare de la 20.06.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 13 iunie 2002
privind echipele comune de anchetă
(2002/465/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, a Republicii Franceze, a Regatului Spaniei şi a Regatului Unit(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Unul din obiectivele Uniunii este de a oferi cetăţenilor un grad ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi acest obiectiv trebuie realizat prin prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii, printr-o cooperare mai strânsă între forţele de poliţie, autorităţile vamale şi celelalte autorităţi competente din statele membre, cu respectarea principiilor drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi statului de drept pe care se întemeiază Uniunea, care sunt comune statelor membre.

(2) Consiliul European reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a cerut ca echipele comune de anchetă prevăzute în tratat să fie constituite fără întârziere, într-o primă fază, pentru a lupta împotriva traficului de droguri şi a traficului de persoane, precum şi împotriva terorismului.

(3) Articolul 13 al Convenţiei, stabilită de Consiliu în conformitate cu articolul 34 al Tratatului privind Uniunea Europeană, referitor la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene(3) prevede constituirea şi funcţionarea unor echipe comune de anchetă.

(4) Consiliul solicită să fie adoptate toate măsurile care se impun pentru ca această convenţie să fie ratificată cât mai curând posibil şi, în orice caz, în cursul anului 2002.

(5) Consiliul recunoaşte că este important să se răspundă rapid apelului Consiliului European pentru constituirea neîntârziată a unor echipe comune de anchetă.

(6) Consiliul consideră că, pentru a lupta cât mai eficient împotriva criminalităţii internaţionale, trebuie să fie adoptat în acest stadiu, la nivelul Uniunii, un instrument specific, obligatoriu din punct de vedere juridic, cu privire la echipele comune de anchetă, care ar trebui să se aplice în anchetele comune în materie de trafic de droguri şi trafic de persoane, precum şi privind terorismul.

(7) Consiliul consideră că astfel de echipe ar trebui să fie constituite, cu prioritate, pentru a lupta împotriva infracţiunilor comise de terorişti.

(8) Este necesar ca statele membre care înfiinţează o echipă să-i definească obiectivul, componenţa şi durata mandatului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...