Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 383/2000 privind consolidarea protecţiei împotriva falsificării de monedă prin sancţiuni penale şi de altă natură, cu ocazia introducerii euro Număr celex: 32000F0383

În vigoare de la 14.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind consolidarea protecţiei împotriva falsificării de monedă
prin sancţiuni penale şi de altă natură, cu ocazia introducerii euro
(2000/383/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 litera (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro3 stabileşte data de 1 ianuarie 2002 pentru punerea în circulaţie a euro şi obligă statele membre participante să prevadă sancţiuni corespunzătoare împotriva contrafacerii şi falsificării bancnotelor şi monedelor euro.

(2) Este necesar să se ia act de Comunicarea din 23 iulie 1998 a Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European şi Băncii Centrale Europene, intitulată "Protecţia monedei euro - lupta împotriva contrafacerii".

(3) Este necesar să se ia act de Rezoluţia Parlamentului European din 17 noiembrie 1998 privind Comunicarea din 23 iulie 1998 a Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European şi Băncii Centrale Europene, intitulată "Protecţia monedei euro - lupta împotriva contrafacerii4".

(4) Este necesar să se ia act de Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 iulie 1998 privind adoptarea anumitor măsuri pentru consolidarea protecţiei juridice a bancnotelor şi a monedelor euro5.

(5) Este necesar să se ţină seama de dispoziţiile Convenţiei internaţionale din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificării de monedă şi de protocolul acesteia.

(6) Trebuie să se ţină cont de importanţa deosebită a monedei euro pentru Europa şi de principiul nediscriminării prevăzut la articolul 5 din Convenţia din 1929, în temeiul căruia este necesară impunerea de sancţiuni penale severe şi de altă natură pentru infracţiuni grave de contrafacere a monedei euro sau a altor monede.

(7) Datorită importanţei sale mondiale, euro este deosebit de expus la riscurile contrafacerii şi falsificării.

(8) Este necesar să se ţină cont de faptul că au fost deja constatate activităţi frauduloase privind euro.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...