Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 996/2002 de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice şi a punerii lor în aplicare pe plan naţional în lupta împotriva terorismului Număr celex: 32002D0996

În vigoare de la 24.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice şi a
punerii lor în aplicare pe plan naţional în lupta împotriva terorismului
(2002/996/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 şi articolul 34 alineatul (1),

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, în cadrul reuniunii din 20 septembrie 2001, a decis, astfel cum se precizează la punctul (15) din Concluziile sale, să instruiască Comitetul de la articolul 36 să pună la punct o variantă mai simplă şi mai rapidă a mecanismului de evaluare definit în Acţiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării şi a punerii în aplicare pe plan naţional a angajamentelor internaţionale în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate(3), în vederea definirii modalităţilor unei evaluări între egali a dispozitivelor naţionale de luptă împotriva terorismului.

(2) Este necesar să se amelioreze sistemele juridice naţionale în domeniul luptei împotriva terorismului şi a punerii lor în aplicare.

(3) Elaborarea oricărei dispoziţii juridice şi punerea sa în aplicare incumbă, în primul rând, fiecărui stat membru, deşi, în cadrul Uniunii Europene, statele membre se informează reciproc în legătură cu conţinutul dispoziţiilor respective, cu scopul realizării unei eficienţe sporite în lupta împotriva terorismului.

(4) Pe de altă parte, în conformitate cu termenii mandatului dat de Consiliul din 20 septembrie 2001 menţionat anterior, se doreşte instituirea unui mecanism care, în cadrul cooperării prevăzute în tratat, să permită statelor membre să îşi evalueze, pe o bază de egalitate şi încredere reciprocă, sistemele juridice naţionale respective în lupta împotriva terorismului, precum şi punerea lor în aplicare,

DECIDE:

___________

(1) JO C 151, 26.6.2002, p. 14.

(2) Aviz emis la 24 septembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...