Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 956/2002 privind crearea unei reţele europene de protecţie a personalităţilor Număr celex: 32002D0956

În vigoare de la 10.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
privind crearea unei reţele europene de protecţie a personalităţilor
(2002/956/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (c) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2)

întrucât:

(1) În afară de Recomandarea Consiliului din 6 decembrie 2001 de stabilire a unei scale comune de evaluare a ameninţărilor la adresa personalităţilor aflate în vizită în Uniunea Europeană(3), nu există legislaţie, norme sau vreun manual al Uniunii care să reglementeze în general protecţia personalităţilor, fie că este vorba de personalităţi naţionale sau de personalităţi comunitare sau străine.

(2) Posibilitatea unor agresiuni sau a unor atentate împotriva acestor personalităţi nu poate fi exclusă.

(3) Protecţia personalităţilor incumbă statului membru gazdă. Măsurile de protecţie ale statului membru gazdă se bazează doar pe dispoziţiile legale în vigoare în acel stat membru şi pe acordurile internaţionale pertinente.

(4) Creşterea numărului deplasărilor efectuate des personalităţi în Uniunea Europeană fac necesară înfiinţarea unei filiere oficiale de comunicare şi de consultare între autorităţile naţionale,

DECIDE:

___________

(1) JO C 42, 15.2.2002, p. 14.

(2) Aviz emis la 30 mai 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...