Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 886/2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) Număr celex: 32001D0886

În vigoare de la 13.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a
doua generaţie (SIS II) (2001/886/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei şi a Regatului Suediei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de Informaţii Schengen, instituit în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată în 1990 şi denumită în continuare "Convenţia Schengen 1990", constituie un instrument esenţial pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Sistemul de Informaţii Schengen, în forma sa actuală, nu are capacitatea de a deservi mai mult de 18 ţări participante. În prezent, acesta este operaţional pentru 13 state membre şi alte două state (Islanda şi Norvegia) şi trebuie să devină operaţional pentru Regatul Unit şi Irlanda în viitorul apropiat. Cu toate acestea, sistemul nu a fost conceput pentru a deservi numărul crescut de state membre ale Uniunii Europene, în urma extinderii acesteia.

(3) Din acest motiv şi pentru a beneficia de ultimele evoluţii din domeniul tehnologiei informaţiei, dar şi pentru a permite integrarea de noi funcţii, este necesară dezvoltarea un nou Sistem de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), astfel cum a fost deja recunoscut de Decizia SCH/Com-ex (97) 24 a Comitetului Executiv din 7 octombrie 19973.

(4) Cheltuielile cauzate de dezvoltarea SIS II trebuie să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu concluziile Consiliului din 29 mai 2001. Împreună cu Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)4, prezenta decizie constituie baza legislativă necesară pentru a permite înscrierea în bugetul Uniunii Europene a alocărilor necesare dezvoltării SIS II şi pentru execuţia acestei părţi din buget.

(5) Această bază legislativă conţine două elemente: prezenta decizie, bazată pe articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi un regulament al Consiliului, bazat pe articolul 66 (...) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Motivul, astfel cum se prevede la articolul 92 din Convenţia Schengen 1990, este ca Sistemul de Informaţii Schengen să permită autorităţilor desemnate de statele membre, prin intermediul unei proceduri automatizate de consultare, să aibă acces la semnalările privind persoanele şi obiectele, în scopul efectuării de controale la frontiere şi de alte controale de poliţie şi vamale în interiorul ţării, în conformitate cu legislaţia naţională, precum şi în scopul eliberării vizelor, a permiselor de şedere şi al administrării legislaţiei privind cetăţenii străini, în contextul aplicării dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind circulaţia persoanelor.

(6) Faptul că baza legislativă necesară pentru a permite finanţarea dezvoltării SIS II din bugetul Uniunii Europene constă în două instrumente distincte nu afectează principiul conform căruia Sistemul de Informaţii Schengen constituie şi ar trebui să constituie în continuare un sistem de informaţii unic şi integrat, şi nici principiul conform căruia SIS II trebuie dezvoltat în consecinţă.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării ulterioare a textelor legislative necesare care descriu în detaliu funcţionarea şi utilizarea SIS II, ca de exemplu, fără a fi limitative, normele care definesc categoriile de date care trebuie să fie înregistrate în sistem, scopurile pentru care trebuie înregistrate şi criteriile de înregistrare, normele privind conţinutul înregistrărilor SIS, inclusiv responsabilitatea pentru exactitatea acestora, normele privind durata semnalărilor, interconectarea acestora şi compatibilitatea dintre semnalări, normele privind accesul la datele SIS şi normele privind protecţia şi controlul datelor cu caracter personal.

(8) Prezenta decizie stabileşte, în vederea adoptării măsurilor necesare punerii sale în aplicare, proceduri care corespund dispoziţiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, astfel încât să garanteze că un singur şi acelaşi proces de punere în aplicare se va aplica dezvoltării SIS II în ansamblul său.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...