Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 887/2001 privind protecţia euro împotriva falsificării Număr celex: 32001D0887

În vigoare de la 14.12.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind protecţia euro împotriva falsificării
(2001/887/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(3) stabileşte data punerii în circulaţie a monedei euro la 1 ianuarie 2002 şi obligă statele membre participante să prevadă sancţiunile corespunzătoare împotriva contrafacerii şi falsificării bancnotelor şi monedelor metalice euro.

(2) Ar trebui să se completeze şi să se consolideze dispozitivul de protecţie a monedei euro, instituit prin instrumente anterioare, prin dispoziţii care să asigure, în ceea ce priveşte represiunea falsificării monedei euro, o strânsă cooperare între autorităţile competente ale statelor membre, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale, Europol şi Eurojust.

(3) La 29 mai 2000 Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecţiei împotriva falsificării de monedă prin sancţiuni penale şi de altă natură, cu ocazia introducerii euro(4).

(4) La 28 iunie 2001 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării(5) şi Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică(6),

DECIDE:

___________

(1) JO C 75, 7.3.2001, p. 1.

(2) Avizul emis la 23 octombrie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...