Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 642/2000 privind acordurile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în ceea ce priveşte schimbul de informaţii Număr celex: 32000D0642

În vigoare de la 24.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 octombrie 2000
privind acordurile de cooperare între unităţile de informaţii financiare
ale statelor membre în ceea ce priveşte schimbul de informaţii
(2000/642/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Finlanda,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Planul de acţiune privind combaterea criminalităţii organizate a fost aprobat de către Consiliul European de la Amsterdam din 16 şi 17 iunie 19971. Planul de acţiune recomandă, în special, prin Recomandarea 26 litera (e), îmbunătăţirea cooperării între punctele de contact care primesc rapoartele referitoare la tranzacţiile suspecte în conformitate cu Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor2.

(2) Toate statele membre au înfiinţat unităţi de informaţii financiare (UIF) care răspund de colectarea şi analizarea informaţiilor primite în temeiul Directivei 91/308/CEE, în scopul stabilirii legăturilor între tranzacţiile financiare suspecte şi activităţile infracţionale subordonate în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor.

(3) Îmbunătăţirea mecanismelor de schimb de informaţii între UIF este unul dintre obiectivele adoptate de către Grupul de experţi privind spălarea banilor creat în cadrul Grupului multidisciplinar privind criminalitatea organizată, cu perspectiva ulterioară a unei îmbunătăţiri a schimbului de informaţii între UIF şi autorităţile de anchetă din statele membre şi organizaţia multidisciplinară a UIF, pentru a încorpora cunoştinţele din sectorul financiar, de aplicare a legii şi judiciar.

(4) Concluziile Consiliului din martie 1995 au pus în evidenţă faptul că pentru consolidarea sistemelor de luptă împotriva spălării banilor este necesară intensificarea cooperării dintre diferitele autorităţi care participă la lupta împotriva acestui fenomen.

(5) Al doilea raport al Comisiei adresat Parlamentului European şi Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 91/308/CEE identifică dificultăţile care par a împiedica în continuare comunicarea şi schimbul de informaţii între anumite unităţi având un statut juridic diferit.

(6) Este necesar ca autorităţile competente din statele membre care participă la lupta împotriva spălării banilor să coopereze strâns şi să se prevadă o comunicare directă între aceste autorităţi.

(7) Statele membre au adoptat deja cu succes acorduri în acest domeniu, întemeiate în principal pe principiile enunţate în modelul de memorandum de înţelegere propus de către reţeaua mondială neoficială a UIF, denumită "Grupul Egmont".

(8) Statele membre trebuie să organizeze UIF astfel încât informaţiile şi documentele să fie transmise într-un termen rezonabil.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...