Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 630/2002 de stabilire a unui program-cadru privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală (AGIS) Număr celex: 32002D0630

În vigoare de la 01.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 iulie 2002
de stabilire a unui program-cadru privind cooperarea poliţienească
şi judiciară în materie penală (AGIS)
(2002/630/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1), articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană menţionează că obiectivul Uniunii este de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, prin elaborarea unei acţiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, prin prevenirea rasismului şi a xenofobiei şi prin combaterea acestor fenomene.

(2) Concluziile Consiliului European de la Tampere din octombrie 1999 îndeamnă la intensificarea cooperării pentru prevenirea criminalităţii şi a combaterii acesteia, inclusiv a aceleia care utilizează noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicării, în vederea realizării unui adevărat spaţiu european de justiţie. Importanţa cooperării în acest domeniu a fost din nou subliniată în Planul de Acţiune intitulat "Prevenirea şi controlul criminalităţii organizate: o strategie a Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu" 3.

(3) Articolul 12 din Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale4, prevede o cooperare între statele membre care să favorizeze o protecţie mai eficientă a intereselor victimelor în cadrul procedurilor penale.

(4) Este necesar să se extindă dimensiunea europeană a proiectelor la trei state membre sau la două state membre şi un stat candidat pentru a favoriza constituirea de parteneriate şi schimbul de informaţii şi de bune practici la nivel naţional.

(5) Programele Grotius II - Penal5, Stop II6, Oisin II7, Hippokrates8 şi Falcone9, stabilite de Consiliu, au contribuit la consolidarea cooperării dintre serviciile poliţieneşti şi judiciare ale statelor membre şi la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce a sistemelor poliţieneşti, judiciare, juridice şi administrative ale statelor membre menţionate.

(6) În urma aprobării Planului de Acţiune al Uniunii Europene în domeniul combaterii drogurilor (2000-2004) de către Consiliul European de la Feira, din iunie 2000, în prezentul program-cadru au fost incluse şi acţiuni de combatere a traficului de droguri.

(7) Stabilirea unui program-cadru unic, dorit în mod expres de Parlamentul European şi de Consiliu cu ocazia adoptării programelor precedente, va permite îmbunătăţirea acestei cooperări printr-o abordare coordonată şi multidisciplinară care îi implică pe diferiţii responsabili de prevenirea şi combaterea criminalităţii la nivelul Uniunii Europene. În acest timp, este necesar să se menţină o abordare echilibrată între diferitele acţiuni care urmăresc crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(8) Este de dorit să se asigure continuitatea acţiunilor susţinute prin programul-cadru, prevăzându-se coordonarea lor într-un cadru unic de referinţă care să permită o raţionalizare a procedurilor, o îmbunătăţire a gestionării lor şi a economiilor de scară. De asemenea, este important să fie exploatate din plin avantajele programului pe plan operaţional, în special pentru autorităţile de aplicare a legii, să fie încurajată cooperarea dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi să li se permită acestora să se familiarizeze mai bine cu metodele de lucru şi cu constrângerile pe care trebuie să le respecte omologii lor din alte state membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...