Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 419/2001 privind transmiterea de eşantioane de substanţe controlate Număr celex: 32001D0419

În vigoare de la 06.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
privind transmiterea de eşantioane de substanţe controlate
(2001/419/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30 şi 31, precum şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European1

întrucât:

(1) Lupta împotriva producerii şi traficului ilicit de droguri este o problemă de interes comun pentru autorităţile de aplicare a legii şi judiciare din statele membre.

(2) Posibilitatea de a transmite în mod legal între autorităţile din statele membre eşantioane de substanţe controlate, sechestrate cu scopul detectării infracţiunilor penale, precum şi al efectuării anchetelor şi urmăririlor penale sau a analizelor medico-legale a acestor eşantioane ar mări eficacitatea luptei împotriva producerii şi traficului ilicit de droguri.

(3) În prezent, nu există norme juridice obligatorii care să reglementeze transmiterea între autorităţile din statele membre de eşantioane de substanţe stupefiante controlate sechestrate. Prin urmare, trebuie să se creeze un sistem la nivelul Uniunii Europene care să permită transmiterea legală a unor astfel de eşantioane. Acest sistem ar trebui să se aplice tuturor formelor de transmitere între statele membre a eşantioanelor de substanţe controlate sechestrate. Transmiterea ar trebui să se bazeze pe un acord între statul membru expeditor şi statul membru destinatar.

(4) Transmiterea ar trebui să se efectueze în condiţii de siguranţă şi care împiedică folosirea abuzivă a eşantioanelor transportate,

DECIDE:

___________

1 Aviz emis la 4 mai 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Articolul 1 Crearea unui sistem de transmitere a eşantioanelor

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...