Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 375/2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet Număr celex: 32000D0375

În vigoare de la 09.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind combaterea pornografiei infantile pe Internet
(2000/375/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere iniţiativa Republicii Austria,

luând în considerare rezoluţiile adoptate de Parlamentul European la 19 septembrie 1996 privind minorii victime ale violenţelor2, la 12 decembrie 1996 privind măsurile de protecţie a copiilor minori în Uniunea Europeană3, la 24 aprilie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei privind conţinutul ilegal şi nociv pe Internet4 şi la 6 noiembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei privind combaterea turismului sexual cu copii şi un aide-memoire privind contribuţia Uniunii Europene la consolidarea luptei împotriva abuzului şi a exploatării sexuale a copiilor5;

ţinând seama de Declaraţia şi de Programul de acţiune, aprobate în unanimitate de delegaţii participanţi la Congresul Mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale, care s-a desfăşurat la Stockholm în august 1996, şi concluziile şi recomandările Conferinţei Europene ulterioare Congresului Mondial, care s-a desfăşurat la Strasbourg în aprilie 1998;

ţinând seama de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, în special articolele 2, 3 şi 10, alineatul (2); reamintind Convenţia europeană privind exercitarea drepturilor copiilor, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1996, în special articolele 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 15;

având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 217 A (III) la 10 decembrie 1948 la Paris, în special articolele 2, 3, 7, 25 şi 26;

reamintind articolul 34 din Convenţia privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989;

ţinând seama de Acţiunea Comună 96/700/JAI a Consiliului din 29 noiembrie 1996 de stabilire a unui program de încurajare şi de schimburi destinat persoanelor responsabile de acţiunea împotriva traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor6;

ţinând seama de Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reunite în cadrul Consiliului din 17 februarie 1997 privind informaţiile cu conţinut ilegal şi nociv difuzat pe Internet7;

ţinând seama de Acţiunea Comună 97/154/JAI adoptată de Consiliu la 24 februarie 1997 privind lupta împotriva traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor8;

ţinând seama de Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 de completare a definiţiei formei de criminalitate numite "trafic de persoane" care figurează în anexa la Convenţia Europol9 şi având în vedere Declaraţia din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...