Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 348/2002 privind siguranţa la meciurile de fotbal de dimensiune internaţională Număr celex: 32002D0348

În vigoare de la 08.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 aprilie 2002
privind siguranţa la meciurile de fotbal de dimensiune internaţională
(2002/348/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1)

întrucât:

(1) Uniunea Europeană are ca obiectiv, în sensul articolului 29 din Tratat, să le ofere cetăţenilor un grad ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în special prin elaborarea unei acţiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti.

(2) Ca un rezultat al diferitelor competiţii europene şi internaţionale şi a numeroaselor deplasări ale suporterilor, fotbalul se caracterizează printr-o internaţionalizare extremă. Această internaţionalizare necesită, în cazul meciurilor de fotbal, o abordare a siguranţei care să depăşească frontierele naţionale.

(3) Fotbalul nu trebuie să fie privit doar ca o eventuală sursă de probleme legate de perturbări ale ordinii, liniştii şi siguranţei publice, ci ca un eveniment care, indiferent de riscul potenţial, trebuie gestionat cu eficacitate.

(4) În special în scopul prevenirii violenţei legate de fotbal şi a luptei împotriva acestui fenomen, schimbul de informaţii este esenţial pentru ca serviciile de poliţie competente şi autorităţile statelor membre să fie în măsură să se pregătească după caz şi să reacţioneze în mod corespunzător.

(5) În scopul schimbului de informaţii cu ocazia unui eveniment fotbalistic şi ţinând cont de cooperarea poliţienească internaţională necesară la meciurile de dimensiune internaţională, este esenţial să se stabilească în fiecare stat membru un punct naţional de informare fotbalistică cu caracter poliţienesc.

(6) În cadrul Consiliului Europei au fost adoptate: Convenţia pentru protecţia persoanelor privind prelucrarea automată a datelor personale, la 28 ianuarie 1981, Recomandarea no R(87)15 a Comitetului de Miniştri din 17 septembrie 1987 reglementând folosirea de date cu caracter personal în sectorul poliţiei, precum şi Convenţia Europeană din 19 august 1985 privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal.

(7) La 26 mai 1997 Consiliul a adoptat Acţiunea comună 97/339/JAI privind cooperarea în domeniul ordinii şi siguranţei publice(2) şi, la 9 iunie 1997, Rezoluţia privind prevenirea şi ţinerea sub control a huliganismului prin schimbul de experienţă, interdicţia de a intra în stadioane şi politica mijloacelor de informare în masă(3).

(8) În plus, la 6 decembrie 2001 Consiliul a adoptat Rezoluţia privind un manual de recomandări pentru cooperarea poliţienească internaţională şi pentru prevenirea şi ţinerea sub control a violenţei şi dezordinii legate de meciurile de fotbal de dimensiune internaţională care implică cel puţin un stat membru(4),

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...