Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 187/2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate Număr celex: 32002D0187

În vigoare de la 06.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2002
de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva
formelor grave de criminalitate
(2002/187/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania, iniţiativa Republicii Portugheze, a Republicii Franceze, a Regatului Suediei şi a Regatului Belgiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2

întrucât:

(1) Este necesar să se îmbunătăţească cooperarea judiciară între statele membre, în special în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, care sunt adesea fapte ale organizaţiilor transnaţionale.

(2) Îmbunătăţirea efectivă a cooperării judiciare între statele membre necesită adoptarea urgentă la nivelul Uniunii a unor măsuri structurale destinate să faciliteze coordonarea optimă a desfăşurării anchetelor şi a urmăririlor penale din statele membre, acoperind teritoriul mai multora dintre ele, cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

(3) Pentru a consolida lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată, Consiliul European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special la punctul (46) al concluziilor sale, a decis crearea unei unităţi (Eurojust) formată din procurori, magistraţi sau ofiţeri de poliţie cu competenţe echivalente.

(4) Această unitate Eurojust este instituită prin prezenta decizie ca organ al Uniunii, cu personalitate juridică şi finanţat din bugetul general al Uniunii Europene, cu excepţia salariilor şi onorariilor membrilor naţionali şi ale asistenţilor acestora, finanţare care este în sarcina statelor lor membre de origine.

(5) Obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)3 au, de asemenea, importanţă în ceea ce priveşte Eurojust. Colegiul Eurojust ar trebui să adopte măsurile de punere în aplicare necesare pentru îndeplinirea acestor obiective. Acesta ar trebui să ţină cont pe deplin de activităţile sensibile ale Eurojust în materie de anchetă şi urmărire penală. În acest cadru, se exclude accesul OLAF la documente, instrumente, rapoarte, note sau informaţii, pe orice tip de suport, deţinute sau create în cadrul acestor activităţi, fie ele în curs sau terminate, şi se interzice transmiterea către OLAF a acestor documente, instrumente, rapoarte, note sau informaţii.

(6) Pentru a-şi putea îndeplini obiectivele într-un mod cât mai eficient, Eurojust trebuie să-şi îndeplinească sarcinile fie prin intermediul unuia sau a mai multor membri naţionali, fie în calitate de colegiu.

(7) Autorităţile competente ale statelor membre trebuie să facă schimb de informaţii cu Eurojust, în conformitate cu modalităţile care servesc şi respectă interesul funcţionării acţiunii publice.

(8) Competenţele Eurojust nu aduc atingere competenţelor Comunităţii în materie de protejare a intereselor financiare ale acesteia, şi nici convenţiilor şi acordurilor existente, în special Convenţia europeană privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală (Consiliul Europei), semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum şi Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene4, adoptată de Consiliu la 29 mai 2000 şi Protocolul acesteia5 adoptat la 16 octombrie 2001.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...