Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1284/2002 de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coajă Număr celex: 32002R1284

În vigoare de la 16.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1284/2002 AL COMISIEI
din 15 iulie 2002
de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coajă

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 545/20022, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Alunele cu coajă figurează în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate standarde. În acest scop, din motive de transparenţă pe piaţa mondială, este necesar să se ţină seama de standardul recomandat pentru alunele cu coajă de grupul de lucru pentru standardizarea produselor alimentare perisabile şi îmbunătăţirea calităţii din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU).

(2) Aplicarea acestui standard trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei în scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei. Prin urmare, ea trebuie aplicată în toate etapele de comercializare.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 84, 28.3.2002, p. 1.

Articolul 1

Standardul de comercializare aplicabil alunelor cu coajă din domeniul de aplicare al codului NC 0802 21 00 şi din domeniul de aplicare al codului NC ex 0813 50 figurează în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...