Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 49/2002 privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental Număr celex: 32002L0049

În vigoare de la 18.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA NR. 2002/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 25 iunie 2002
privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 aprilie 2002,

întrucât:

(1) Atingerea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii şi a mediului este parte a politicii comunitare, iar unul din obiectivele care trebuie urmărite este protecţia împotriva zgomotului. În cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din Europa.

(2) În Rezoluţia sa din 10 iunie 19975 privind cartea verde a Comisiei, Parlamentul European şi-a exprimat susţinerea pentru această carte verde, a solicitat instituirea unor măsuri şi iniţiative specifice printr-o directivă privind reducerea zgomotului ambiental şi a constat lipsa unor date fiabile şi comparabile despre situaţia diferitelor surse de zgomot.

(3) În comunicarea Comisiei din 1 decembrie 1999 privind transportul aerian şi mediul au fost definite un indicator de zgomot comun şi o metodologie comună pentru determinarea şi măsurarea zgomotului în zonele din jurul aeroporturilor. Această comunicare a fost luată în considerare în dispoziţiile din prezenta directivă.

(4) Legislaţia comunitară acoperă deja anumite categorii de emisii sonore provenite de la produse, de exemplu Directiva nr. 70/157/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind nivelul sonor admis şi sistemul de evacuare al autovehiculelor6, Directiva nr. 77/311/CEE a Consiliului din 29 martie 1977 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi7, Directiva nr. 80/51/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind limitarea emisiilor sonore de la aeronavele subsonice8 şi directivele complementare ale acesteia, Directiva nr. 92/61/CE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi9 şi Directiva nr. 2000/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2000 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior10.

(5) Prezenta directivă ar trebui să asigure, inter alia, o bază pentru dezvoltarea şi completarea măsurilor comunitare existente privind zgomotul emis de sursele principale, în special vehiculele rutiere şi feroviare şi infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele utilizate în exterior şi cele industriale şi mecanismele mobile, precum şi pentru elaborarea unor măsuri suplimentare pe termen scurt, mediu şi lung.

(6) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice anumitor categorii de zgomot, cum ar fi zgomotul produs în interiorul mijloacelor de transport şi zgomotul produs de activităţile casnice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...