Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/2002 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE] Număr celex: 32002L0044

În vigoare de la 06.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/44/CE
din 25 iunie 2002
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici
(vibraţii) [a şaisprezecea directivă individuală în sensul art.
16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE]

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 137 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 aprilie 2002,

întrucât:

(1) în temeiul Tratatului, Consiliul poate adopta, prin intermediul directivelor, cerinţe minime pentru a încuraja îmbunătăţirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar împiedica crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) Comunicarea Comisiei privind programul său de acţiune pentru punerea în aplicare a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede introducerea unor cerinţe minime de sănătate şi securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţii fizici. În septembrie 1990, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind acest program de acţiune4, invitând în special Comisia să redacteze o directivă specifică privind riscurile provocate de zgomot şi vibraţii şi de oricare alt agent fizic la locul de muncă.

(3) într-o primă etapă, se consideră necesar să se introducă măsuri de protejare a lucrătorilor împotriva riscurilor generate de vibraţii din cauza efectelor lor asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, în special tulburări ale structurii musculare/osoase, neurologice şi vasculare. Aceste măsuri sunt destinate nu numai să asigure sănătatea şi securitatea fiecărui lucrător în mod individual, ci şi să creeze o bază minimă de protecţie pentru toţi lucrătorii din Comunitate pentru a evita posibile denaturări ale concurenţei.

(4) prezenta directivă stabileşte cerinţe minime, dând astfel statelor membre posibilitatea de a menţine sau de a adopta dispoziţii mai favorabile pentru protecţia lucrătorilor, în special stabilirea unor valori mai scăzute pentru valoarea zilnică de declanşare a unei acţiuni sau valoarea limită a expunerii zilnice la vibraţii. Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate justifica un regres în raport cu situaţia existentă în fiecare stat membru.

(5) este necesar un sistem de protecţie împotriva vibraţiilor care să se limiteze la definirea, fără detalii inutile, a obiectivelor de atins, a principiilor care trebuie respectate şi a valorilor fundamentale care trebuie utilizate, pentru a permite statelor membre să aplice cerinţele minime într-un mod echivalent.

(6) nivelul expunerii la vibraţie poate fi redus mai eficient prin încorporarea măsurilor preventive în conceperea posturilor de lucru şi a locurilor de muncă şi prin selectarea echipamentelor, procedeelor şi metodelor de lucru astfel încât să se acorde prioritate reducerii riscurilor la sursă. Dispoziţiile privind echipamentele şi metodele de lucru contribuie astfel la protecţia lucrătorilor care le utilizează.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...