Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 32/2002 privind substanţele nedorite din furaje Număr celex: 32002L0032

În vigoare de la 30.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 7 mai 2002
privind substanţele nedorite din furaje

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3, având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 26 martie 2002,

întrucât:

(1) Sunt necesare numeroase modificări la Directiva 1999/29/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind substanţele şi produsele nedorite din furaje4. Din motive de claritate şi eficienţă, directiva în cauză trebuie reformată.

(2) Producţia de efective de animale ocupă un loc foarte important în agricultura comunitară, iar rezultatele satisfăcătoare în domeniul sănătăţii publice, sănătăţii animale, bunăstării animalelor, mediului şi situaţiei financiare a crescătorilor de animale depind în mare măsură de folosirea unor furaje corespunzătoare de bună calitate.

(3) Sunt necesare reguli privind furajele pentru a asigura productivitatea şi dezvoltarea durabilă în agricultură, precum şi sănătatea publică şi sănătatea animală, bunăstarea animalelor şi mediul. De asemenea, sunt necesare reglementări cuprinzătoare în materie de igienă, pentru a garanta furaje de calitate bună la fermele individuale, chiar şi atunci când furajele nu sunt produse comercial.

(4) Aceleaşi reguli privind calitatea şi siguranţa produselor pentru furaje ar trebui să se aplice calităţii şi siguranţei apei consumate de animale. Deşi definiţia hranei pentru animale nu exclude apa din categoria hranei pentru animale, aceasta nu este inclusă în lista neexhaustivă a principalelor materii prime pentru hrana animalelor, prevăzută de Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulaţia şi folosirea materiilor prime furajere5. Chestiunea privind considerarea apei drept hrană pentru animale ar trebui examinată în cadrul directivei menţionate.

(5) S-a stabilit că aditivii pot conţine substanţe nedorite. Prin urmare, domeniul de aplicare a directivei ar trebui extins pentru a include aditivii.

(6) Produsele pentru furaje pot conţine substanţe nedorite care pot pune în pericol sănătatea animală sau, datorită prezenţei lor în produsele de origine animală, sănătatea oamenilor sau mediul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...