Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 4/2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului Număr celex: 32002L0004

În vigoare de la 31.01.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/4/CE A COMISIEI
din 30 ianuarie 2002
de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare,
reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare1, în special articolul 7,

întrucât:

(1) Directiva 1999/74/CE stabileşte standarde specifice de protecţie a găinilor ouătoare prin diferite metode de creştere şi autorizează statele membre să aleagă metoda sau metodele cele mai potrivite.

(2) în conformitate cu articolul 7 din Directiva 1999/74/CE, fiecare unitate care intră în domeniul de aplicare a directivei în cauză este înregistrată de autoritatea competentă a fiecărui stat membru şi primeşte un număr distinctiv, care să asigure trasabilitatea ouălor introduse pe piaţă pentru consumul uman.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 5/20013, impune obligatoriu ştampilarea ouălor cu un cod care indică numărul distinctiv al producătorului şi care permite identificarea metodei de creştere.

(4) metodele de creştere sunt definite de Regulamentul (CEE) nr. 1274/91 al Comisiei din 15 mai 1991 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor4, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1651/20015 şi, în ceea ce priveşte producţia biologică, de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare6, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2491/2001 al Comisiei7.

(5) înregistrarea unităţilor cu numere distinctive este o condiţie care asigură trasabilitatea ouălor introduse pe piaţă în vederea consumului uman.

(6) măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 203, 3.8.1999, p. 53.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...