Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 783/2007 de acordare a unor derogări Bulgariei şi României de la anumite prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 cu privire la nivelurile de referinţă ale flotelor de pescuit Număr celex: 32007R0783

În vigoare de la 05.07.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 783/2007 AL CONSILIULUI
din 25 iunie 2007
de acordare a unor derogări Bulgariei şi României de la anumite
prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 cu privire la
nivelurile de referinţă ale flotelor de pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 56,

întrucât:

(1) Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(1) prevede că nivelurile de referinţă trebuie stabilite pentru flota fiecărui stat membru ca sumă a obiectivelor pe segment ale Programului de orientare multianual 19972002.

(2) Bulgaria şi România nu dispun de obiective în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3) Nivelurile de referinţă ar putea fi stabilite pentru aceste noi state membre numai pe baza nivelurilor flotelor lor la momentul aderării. Dar, în acest caz, obligaţiile prevăzute la articolul 11 alineatele (2) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 ar fi inutile deoarece s-ar suprapune cu obligaţiile rezultate din mecanismul de intrare/ieşire prevăzut la articolul 13 din respectivul regulament.

(4) Nu sunt, prin urmare, adecvate stabilirea nivelurilor de referinţă prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 pentru Bulgaria şi România şi nici aplicarea articolului 11 alineatele (2) şi (4) din respectivul regulament pentru aceste state, deoarece acest lucru nu ar avea niciun efect asupra gestionării flotelor de către aceste noi state membre.

(5) Prin urmare, Bulgariei şi României ar trebui să li se acorde derogări de la aceste prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...