Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 332/2002 de stabilire a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre Număr celex: 32002R0332

În vigoare de la 23.02.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 332/2002
din 18 februarie 2002
de stabilire a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu
pentru balanţele de plăţi ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată în urma consultării Comitetului Economic şi Financiar1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3,

întrucât:

(1) Art. 119 alin. (1) paragraful al doilea şi art. 119 alin. (2) din Tratat prevăd că, la recomandarea Comisiei, care trebuie prezentată după consultarea Comitetului Economic şi Financiar, Consiliul acordă asistenţă mutuală dacă statul membru se află în dificultate ori se confruntă cu un risc major privind balanţa de plăţi. Art. 119 nu defineşte mecanismul care trebuie folosit pentru acordarea asistenţei mutuale avute în vedere.

(2) Acordarea unui împrumut unui stat membru trebuie să se facă suficient de rapid pentru a încuraja statul respectiv să adopte, în timp util şi în condiţii de rată de schimb preponderent constantă, măsuri de politică economică de natură să prevină o criză acută a balanţei de plăţi şi să sprijine eforturile statului respectiv către convergenţă.

(3) Fiecare împrumut acordat unui stat membru trebuie să fie corelat cu adoptarea de către statul membru respectiv a unor măsuri de politică economică în vederea restabilirii balanţei de plăţi sau asigurării unei balanţe de plăţi constante şi de adaptarea ei la gravitatea situaţiei în care se află privind balanţa de plăţi, precum şi la modul în care evoluează.

(4) Trebuie prevăzute anticipat proceduri şi mecanisme corespunzătoare pentru a permite Comunităţii şi statelor membre să asigure rapid, dacă este necesar, asistenţa financiară pe termen mediu, în special dacă situaţia necesită măsuri imediate.

(5) În vederea finanţării asistenţei acordate, Comunitatea trebuie să se poată folosi de bonitatea sa pentru a împrumuta resurse pe care să le pună la dispoziţia statelor membre vizate sub formă de împrumuturi. Astfel de operaţiuni sunt necesare pentru realizarea obiectivelor Comunităţii definite în Tratat, în special dezvoltarea armonioasă a activităţilor economice în întreaga Comunitate.

(6) În acest sens, s-a constituit un mecanism unic de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1969/884.

(7) Începând cu 1 ianuarie 1999, statele membre care au adoptat moneda unică nu mai pot beneficia de asistenţă financiară pe termen mediu. Totuşi, mecanismul de asistenţă financiară trebuie menţinut pentru a veni în întâmpinarea nevoilor statelor membre actuale care nu au adoptat moneda euro, precum şi a statelor membre noi până când acestea vor adopta moneda euro.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...