Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor Număr celex: 32002R0178

În vigoare de la 01.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 28 ianuarie 2002
de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale
legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii
Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a
procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 37, 95, 133 şi articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4,

___________

1 JO C 96 E, 27.3.2001, p. 247.

2 JO C 155, 29.5.2001, p. 32.

3 Aviz emis la 14 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

4 Avizul Parlamentului European din 12 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 17 septembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 21 ianuarie 2002.

întrucât:

(1) Libera circulaţie a alimentelor sigure şi sănătoase reprezintă un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie substanţial la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele lor sociale şi economice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...