Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 6/2002 privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunităţii şi/sau pleacă din porturile statelor membre ale Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002L0006

În vigoare de la 09.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/6/CE
din 18 februarie 2002
privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în
porturile statelor membre ale Comunităţii şi/sau pleacă din porturile
statelor membre ale Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Comunitatea a stabilit o politică de încurajare a transportului durabil, cum ar fi navigaţia, în special pentru promovarea transportului maritim pe distanţe scurte.

(2) Facilitarea transportului maritim este un obiectiv esenţial al Comunităţii pentru întărirea în continuare a poziţiei navigaţiei în cadrul sistemului de transport ca o alternativă şi în completarea celorlalte moduri de transport într-un lanţ de transport din poartă în poartă.

(3) Procedurile documentare cerute în transportul maritim au fost motiv de preocupare şi s-a considerat că reprezintă un obstacol în dezvoltarea acestui mod de transport la întregul său potenţial.

(4) Convenţia Organizaţiei Maritime Internaţionale privind facilitarea traficului maritim internaţional, adoptată de Conferinţa internaţională pentru facilitarea călătoriilor şi a transporturilor maritime internaţionale din 9 aprilie 1965, modificată ulterior (denumită în continuare "Convenţia FAL a OMI"), a furnizat un set de modele de formulare standardizate destinate anumitor formalităţi de raportare pe care trebuie să le completeze navele la sosirea într-un port sau la plecarea dintr-un port.

(5) Cele mai multe state membre utilizează aceste formulare, dar nu aplică în mod uniform modelele adoptate sub auspiciile OMI.

(6) Uniformitatea formatului formularelor pe care trebuie să le completeze navele care sosesc sau pleacă dintr-un port trebuie să faciliteze procedurile documentare pentru escale şi să fie în beneficiul dezvoltării navigaţiei comunitare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...