Back

Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 549/2002 privind marile orientări ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii Număr celex: 32002H0549

În vigoare de la 11.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 21 iunie 2002
privind marile orientări ale politicilor economice ale statelor
membre şi ale Comunităţii (2002/549/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 99 alin. (2),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere dezbaterea Consiliului European din 21 iunie 2002 de la Sevilla,

întrucât Parlamentul European a adoptat o rezoluţie la recomandarea Comisiei,

RECOMANDĂ:

1. ORIENTĂRI GENERALE ALE POLITICILOR ECONOMICE

1. INTRODUCERE

Uniunea Europeană dispune de o strategie de politică economică definită în mod clar şi axată, pe de o parte, pe politici macroeconomice orientate spre creştere şi stabilitate, capabile să răspundă în mod adecvat evoluţiei economice pe termen scurt, şi, pe de altă parte, pe îmbunătăţirea condiţiilor care asigură pe termen lung o creştere durabilă, care să genereze crearea de locuri de muncă şi să nu antreneze inflaţie. Marile orientări ale politicilor economice (MOPE) din 2002 adaptează şi actualizează această strategie având în vedere orientările politice ale Consiliului European de la Barcelona din 15 şi 16 martie 2002 şi ţinând seama în aceeaşi măsură de evoluţia strategiei din domeniul dezvoltării durabile. Acestea au fost elaborate după examinarea punerii în aplicare a MOPE 2001 şi ţinând seama de evaluarea situaţiei actuale şi a perspectivelor economice viitoare aşa cum a fost prezentată de către serviciile Comisiei în cadrul previziunilor din primăvara anului 2002.

Secţiunea 2 prezintă o imagine de ansamblu a contextului în care se înscriu aceste orientări şi o examinare a principalelor provocări din domeniul politicii economice care trebuie identificate. Secţiunea 3 conţine recomandări generale privind politica economică aplicabile tuturor statelor membre şi Comunităţii. În cadrul acestei strategii generale, priorităţile politice înregistrează anumite variaţii de la un stat membru la altul din cauza diferenţelor existente la nivelul performanţelor sau al perspectivelor economice, precum şi din cauza caracterului specific al structurilor şi al instituţiilor.

Ţinând seama în mod adecvat de aceste particularităţi naţionale, partea a II-a a documentului prezintă orientările politicii economice pentru fiecare ţară în parte.

Pentru a beneficia de rezultatele care decurg din experienţa dobândită în vederea întăririi coordonării şi în conformitate cu apelul mobilizator formulat de Consiliul European de la Barcelona în favoarea unei simplificări a procedurilor şi cu invitaţia acestuia privind acordarea unui loc privilegiat acţiunilor de punere în aplicare a marilor orientări şi nu elaborării anuale a acestora, este posibil ca prezentarea şi frecvenţa MOPE să se modifice începând din anul 2003. Astfel, MOPE pentru 2002 vin în continuarea versiunii din anul anterior.

2. MARILE PRIORITĂŢI ŞI PRINCIPALELE ACŢIUNI CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...