Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2235/2002 de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de impozitare pe piaţa internă (Programul Fiscalis 2003-2007) Număr celex: 32002D2235

În vigoare de la 17.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2235/2002/CE
din 3 decembrie 2002
de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătăţirea funcţionării
sistemelor de impozitare pe piaţa internă (Programul Fiscalis 2003-2007)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) În cadrul pieţei interne, punerea în aplicare efectivă, uniformă şi eficientă a legislaţiei comunitare este esenţială pentru buna funcţionare a sistemelor de impozitare, în special pentru protejarea intereselor financiare naţionale şi comunitare prin combaterea fraudei şi a evaziunii fiscale, evitând situaţiile de denaturare a concurenţei şi reducând sarcinile fiscale asupra administraţiilor şi asupra contribuabililor. Aplicarea efectivă, uniformă şi eficientă revine Comunităţii, acţionând în parteneriat cu statele membre.

(2) Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 888/98/CE din 30 martie 1998 de instituire a unui program de acţiune comunitară în vederea îmbunătăţirii sistemelor de impozitare indirectă de pe piaţa internă (Programul Fiscalis)4 a contribuit în mod semnificativ la atingerea obiectivelor globale în perioada 1998-2002. În consecinţă, se consideră oportun ca programul Fiscalis să fie prelungit pe o perioadă de încă cinci ani.

(3) O cooperare eficientă, efectivă şi extinsă între statele membre din prezent şi viitoare, pe de o parte, şi, pe de altă parte, între acestea şi Comisie este importantă pentru buna funcţionare a sistemelor de impozitare pe piaţa internă.

(4) Experienţa dobândită de Comunitate în urma programului Fiscalis a arătat că schimburile, seminarele şi exerciţiile de control multilaterale au putut duce la atingerea obiectivelor programului prin reunirea funcţionarilor din diferite administraţii naţionale pentru desfăşurarea unor activităţi profesionale în comun. Astfel, aceste activităţi trebuie continuate, dar şi extinse la domenii precum impozitul pe venit, pe capital şi pe primele de asigurare.

(5) Instituirea şi funcţionarea unei infrastructuri de comunicare şi schimb de informaţii joacă un rol vital în consolidarea sistemelor de impozitare în cadrul Comunităţii. În special sistemul de schimb de informaţii privind TVA (VIES), prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 218/92 din 27 ianuarie 1992 privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării indirecte (TVA)5, a arătat importanţa tehnologiei informaţionale în protejarea venitului, reducând în acelaşi timp sarcinile administrative.

(6) Pentru asigurarea unei aplicări uniforme a legislaţiei comunitare, este esenţial ca funcţionarii fiscali să aibă un nivel înalt comun de înţelegere a legislaţiei comunitare şi a punerii acesteia în aplicare în statele membre din prezent şi viitoare. Un astfel de nivel nu poate fi atins decât printr-o formare iniţială şi continuă eficientă asigurată de statele membre din prezent şi viitoare. O acţiune comunitară suplimentară este utilă pentru coordonarea şi încurajarea acestei pregătiri.

(7) Experienţa câştigată prin programul Fiscalis a arătat că elaborarea şi punerea în aplicare în mod coordonat a unui program comun de formare ar putea duce la atingerea obiectivelor acestui program, în special prin atingerea unui nivel înalt comun de înţelegere a legislaţiei comunitare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...