Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1786/2002 de adoptare a unui program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008) Număr celex: 32002D1786

În vigoare de la 09.10.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 1786/2002/CE
din 23 septembrie 2002
de adoptare a unui program de acţiune comunitară în domeniul
sănătăţii publice (2003-2008)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 15 mai 2002,

___________

1 JO C 337 E, 28.11.2000, p. 122 şi C 240 E, 28.08.2001, p. 168.

2 JO C 116, 20.04.2001, p. 75.

3 JO C 144, 16.05.2001, p. 43.

4 Avizul Parlamentului European din 4 aprilie 2001 (JO C 21, 24.01.2002, p. 161), poziţia comună a Consiliului din 31 iulie 2001 (JO C 307, 31.10.2001, p. 27) şi decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 3 iulie 2002 şi decizia Consiliului din 26 iunie 2002.

întrucât:

(1) Comunitatea este angajată în promovarea şi îmbunătăţirea sănătăţii, prevenirea bolilor şi combaterea potenţialelor pericole pentru sănătate în vederea reducerii morbidităţii evitabile, a mortalităţii premature şi a handicapurilor care provoacă invaliditate. Pentru a contribui la bunăstarea cetăţenilor europeni, Comunitatea trebuie să abordeze în mod coordonat şi coerent preocupările acestora privind riscurile pentru sănătate şi aşteptările lor privind un nivel înalt de protecţie a sănătăţii, ceea ce înseamnă că toate activităţile Comunităţii legate de sănătate trebuie să aibă un grad înalt de vizibilitate şi transparenţă şi să permită consultarea şi participarea echilibrată a tuturor factorilor interesaţi în vederea promovării unor cunoştinţe şi a unor fluxuri de comunicare de mai bună calitate, făcând astfel posibilă o mai mare implicare a indivizilor în deciziile care privesc sănătatea lor. În acest cadru, este necesar să se aibă în vedere dreptul cetăţenilor Comunităţii de a primi informaţii simple, clare şi corecte din punct de vedere ştiinţific asupra măsurilor de protecţie a sănătăţii umane şi de prevenire a bolilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...