Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1600/2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu Număr celex: 32002D1600

În vigoare de la 10.09.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 1600/2002/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 22 iulie 2002
de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de
acţiune pentru mediu

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 1 mai 2002,

întrucât:

(1) Un mediu curat şi sănătos este esenţial pentru bunăstarea şi prosperitatea societăţii; ori creşterea continuă la nivel global va conduce la o presiune tot mai puternică asupra mediului.

(2) Cel de-al cincilea program comunitar de acţiune pentru mediu "Pentru o dezvoltare durabilă" s-a încheiat la 31 decembrie 2000, după ce a adus o serie de îmbunătăţiri importante.

(3) Este necesar un efort continuu pentru a respecta scopurile generale şi obiectivele concrete în materie de mediu stabilite deja de către Comunitate şi este astfel nevoie de cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu ("programul"), instituit prin prezenta decizie.

(4) Există încă un anumit număr de aspecte de mediu grave care persistă, în timp ce apar şi altele noi, necesitând aplicarea de noi măsuri.

(5) Este necesar să se insiste mai mult asupra prevenirii şi asupra punerii în aplicare a principiului precauţiei la elaborarea de strategii de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului.

(6) Utilizarea prudentă a resurselor naturale şi protejarea ecosistemului global, împreună cu prosperitatea economică şi cu o dezvoltare socială echilibrată sunt condiţiile necesare unei dezvoltări durabile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...