Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 777/2002 privind standardele minime pe care Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale trebuie să le respecte în desfăşurarea operaţiunilor de politică monetară, a operaţiunilor de schimb valutar cu rezervele valutare ale BCE şi în gestionarea activelor din rezerve valutare ale BCE (BCE/2002/6) Număr celex: 32002O0777

În vigoare de la 08.10.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 26 septembrie 2002
privind standardele minime pe care Banca Centrală Europeană şi
băncile centrale naţionale trebuie să le respecte în desfăşurarea
operaţiunilor de politică monetară, a operaţiunilor de schimb
valutar cu rezervele valutare ale BCE şi în gestionarea activelor
din rezerve valutare ale BCE (BCE/2002/6) (2002/777/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 105 alin. (2) prima, a doua şi a treia liniuţă,

având în vedere art. 12.1 şi art. 14.3 din Statutul Sistemului European de Bănci Centrale şi al Băncii Centrale Europene, coroborate cu art. 3.1, art. 18.2 şi art. 30.6 prima, a doua şi a treia liniuţă,

întrucât:

(1) În conformitate cu art. 105 alin. (2) prima, a doua şi a treia liniuţă din Tratat, printre sarcinile de bază pe care SEBC trebuie să le îndeplinească se numără şi definirea şi punerea în aplicare a politicii monetare a Comunităţii, desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar cu respectarea dispoziţiilor art. 111 din Tratat şi deţinerea şi gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre.

(2) Banca Centrală Europeană (BCE) consideră ca fiind o necesitate aplicarea de către BCE şi fiecare bancă centrală europeană a standardelor minime în următoarele situaţii: (i) desfăşurarea operaţiunilor de politică monetară; (ii) desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar cu rezervele valutare ale BCE şi (iii) administrarea activelor din rezerve valutare ale BCE în măsura în care BCN acţionează ca agent al BCE conform Orientării BCE/2000/1 din 3 februarie 2000 privind administrarea activelor din rezerve valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale şi a documentaţiei juridice pentru operaţiunile ce implică activele din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene1, modificată ultima dată de Orientarea BCE/2001/122.

(3) Art. 38.1 din Statut prevede faptul că membrilor organismelor de reglementare şi ai personalului BCE şi BCN le revine obligaţia, chiar şi după încetarea sarcinilor acestora, de a nu dezvălui informaţii de tipul celor care se încadrează în obligaţia de păstrare a secretului profesional.

(4) Membrii Consiliului guvernatorilor BCE au convenit cu privire la un Memorandum privind o poziţie comună referitor la aspecte similare în cadrul Consiliului guvernatorilor reunit la 16 mai 20023.

(5) În conformitate cu art. 12.1 şi art. 14.3 din Statut, liniile directoare ale BCE formează parte integrantă a legislaţiei Comunităţii,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 207, 17.08.2000, p. 24.

2 JO L 310, 28.11.2001, p. 31.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...