Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2002 privind intermedierea de asigurări Număr celex: 32002L0092

În vigoare de la 15.01.2003 până la 23.02.2018, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 97/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2002/92/CE
din 9 decembrie 2002
privind intermedierea de asigurări

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 47 alin. (2) şi art. 55,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Intermediarii de asigurări şi de reasigurări joacă un rol central în distribuirea produselor de asigurare şi reasigurare în cadrul Comunităţii.

(2) Un prim pas pentru a facilita exercitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii pentru agenţii şi brokerii de asigurări a fost făcut prin Directiva Consiliului 77/92/CEE din 13 decembrie 1976 privind măsuri de facilitare a exercitării efective a libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii pentru activităţile de agenţi şi brokeri de asigurări (ex grupa 630 ISIC) şi, în special, măsuri tranzitorii cu privire la acele activităţi4.

(3) Directiva 77/92/CEE trebuia să îşi menţină aplicabilitatea până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor referitoare la coordonarea reglementărilor naţionale privind accesul la activităţile de agent şi broker de asigurări şi exercitarea acestora.

(4) Recomandarea Comisiei 92/48/CEE din 18 decembrie 1991 privind intermediarii de asigurări5 a fost urmată în mare măsură de statele membre şi a contribuit la apropierea dispoziţiilor naţionale privind cerinţele profesionale şi înregistrarea intermediarilor de asigurări.

(5) Cu toate acestea, există încă diferenţe substanţiale între dispoziţiile naţionale care obstrucţionează accesul la activităţile intermediarilor de asigurări şi reasigurări şi exercitarea acestor activităţi în piaţa internă. În consecinţă, este oportun să se înlocuiască Directiva 77/92/CEE cu o nouă directivă.

(6) Intermediarii de asigurări şi reasigurări ar trebui să fie în măsură să se prevaleze de libertatea de stabilire şi de libertatea de a presta servicii care sunt consfinţite în Tratat.

(7) Incapacitatea intermediarilor de asigurări de a îşi desfăşura activitatea liber pe tot teritoriul Comunităţii este un obstacol în calea bunei funcţionări a pieţei unice în asigurări.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...