Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 99/2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman Număr celex: 32002L0099

În vigoare de la 23.01.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/99/CE A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002
de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează
producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea
produselor de origine animală destinate consumului uman

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) În cadrul pieţei unice au fost stabilite norme de sănătate animală specifice pentru a reglementa comerţul intracomunitar în domeniul producţiei, transformării, distribuţiei şi introducerii din ţări terţe a produselor de origine animală destinate consumului uman care figurează în anexa I la tratat.

(2) Aceste norme au permis eliminarea obstacolelor în cadrul comerţului cu produsele respective, contribuind astfel la realizarea pieţei interne şi asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii animale.

(3) De asemenea, obiectivul acestor norme este prevenirea introducerii sau a răspândirii bolilor animale prin introducerea pe piaţă a produselor de origine animală. Normele în cauză conţin, de asemenea, dispoziţii comune privind, în special, restricţiile aplicabile introducerii pe piaţă a produselor care provin dintr-o exploataţie sau regiune contaminată de boli epizootice şi obligaţia de a supune produsele care provin din regiunile reglementate unui tratament de eradicare a agentului patogen.

(4) Dispoziţiile comune în cauză trebuie să fie armonizate pentru a se elimina eventualele incoerenţe survenite în urma adoptării normelor specifice de sănătate animală. O astfel de armonizare va asigura, de asemenea, o aplicare uniformă a normelor de sănătate animală în întreaga Comunitate şi existenţa unui grad mai mare de transparenţă în structura legislaţiei comunitare.

(5) Controalele veterinare ale produselor de origine animală destinate comercializării trebuie să se efectueze în conformitate cu Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne4. Directiva 89/662/CEE prevede măsuri de protecţie care pot fi aplicate în cazul unui pericol grav pentru sănătatea animală.

(6) Produsele importate din ţări terţe nu trebuie să prezinte pericole pentru sănătatea şeptelului comunitar.

(7) În acest scop, este necesar să se instituie proceduri prin care să se împiedice introducerea bolilor epizootice. Aceste proceduri includ o evaluare periodică a situaţiei ţărilor terţe în cauză în materie de sănătate animală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...