Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 91/2002 privind performanţa energetică a clădirilor Număr celex: 32002L0091

În vigoare de la 04.01.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/91/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002
privind performanţa energetică a clădirilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Art. 6 din Tratat prevede includerea cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor Comunităţii;

(2) Resursele naturale, la a căror utilizare prudentă şi raţională se referă art. 174 din Tratat, includ produse petroliere, gaze naturale şi combustibili solizi, care reprezintă surse esenţiale de energie, dar care sunt totodată şi principalele surse de emisii de bioxid de carbon;

(3) Creşterea randamentului energetic constituie o componentă importantă a pachetului de politici şi măsuri necesare pentru respectarea Protocolului de la Kyoto şi ar trebui să facă parte din orice pachet de politici având drept scop îndeplinirea unor angajamente viitoare;

(4) Gestionarea cererii de energie este un instrument important care dă Comunităţii posibilitatea de a influenţa piaţa globală a energiei şi, în consecinţă, siguranţa aprovizionării cu energie pe termen mediu şi lung;

(5) În concluziile adoptate la 30 mai 2000 şi la 5 decembrie 2000, Consiliul a aprobat planul de acţiune al Comisiei privind randamentul energetic şi a solicitat măsuri specifice în sectorul construcţiilor;

(6) Sectorul rezidenţial şi terţiar, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din Comunitate; acest sector se va extinde în continuare, tendinţă care va duce inevitabil la creşterea consumurilor de energie şi, în consecinţă, a emisiilor de bioxid de carbon;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...