Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 88/2002 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe maşinile fără destinaţie rutieră Număr celex: 32002L0088

În vigoare de la 11.02.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2002/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 9 decembrie 2002
de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la
măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi
provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să
fie instalate pe maşinile fără destinaţie rutieră

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Programul "Auto Oil II" avea drept scop identificarea strategiilor eficiente pentru respectarea obiectivelor Comunităţii în ceea ce priveşte calitatea aerului. Concluzia comunicării Comisiei privind bilanţul programului "Auto Oil II" a fost că se impune luarea de măsuri suplimentare, în special pentru a găsi soluţii specifice la problemele ozonului şi ale emisiilor de macroparticule. Lucrările recente privind elaborarea de plafoane naţionale de emisii au arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea respectării obiectivelor de calitate a aerului adoptate în legislaţia comunitară.

(2) S-au introdus treptat norme stricte privind emisiile vehiculelor rutiere. S-a hotărât deja consolidarea acestor norme. Contribuţia relativă a agenţilor poluanţi proveniţi de la maşinile fără destinaţie rutieră va deveni, prin urmare, mai importantă în viitor.

(3) Directiva 97/68/CE4 a introdus valori limită ale emisiilor aplicabile gazelor şi macroparticulelor poluante emise de motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe maşinile fără destinaţie rutieră.

(4) Deşi Directiva 97/68/CE s-a aplicat iniţial doar pentru anumite motoare cu aprindere prin comprimare, motivul5 din directiva în cauză prevede extinderea ulterioară a domeniului său de aplicare pentru a include în special motoarele cu benzină.

(5) Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie (motoare cu benzină) care echipează diferite tipuri de maşini contribuie în mod semnificativ la probleme de calitate a aerului identificate, atât actuale, cât şi viitoare, în special în ceea ce priveşte formarea ozonului.

(6) Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie se supun unor norme stricte de mediu în Statele Unite ale Americii, ceea ce demonstrează că există posibilitatea de a reduce în mod semnificativ emisiile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...