Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 740/2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat şi de modificare a Deciziei 98/634/CE [notificată cu numărul C(2002) 3293] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0740

În vigoare de la 04.09.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a
etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat şi de
modificare a Deciziei 98/634/CE [notificată cu numărul C(2002)
3293] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/740/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 6 alin. (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce-i permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru acordarea etichetei ecologice pe categorii de produse.

(3) El prevede, de asemenea, ca reexaminarea criteriilor de acordare a etichetei ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare legate de aceste criterii, să se efectueze în timp util înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare categorie de produse. Reexaminarea trebuie să aibă ca rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Este necesară revizuirea criteriilor ecologice stabilite în Decizia Comisiei 98/634/CE din 2 octombrie 1998 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat2, astfel încât să ţină seama de evoluţia pieţei. În acelaşi timp, trebuie modificată perioada de valabilitate a deciziei menţionate, prelungită prin Decizia Comisiei 2001/540/CE3, precum şi definiţia acestei categorii de produse.

(5) Trebuie adoptată o nouă decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice acestei categorii de produse, care sunt valabile pe o perioadă de cinci ani.

(6) Este necesar ca, pentru o perioadă limitată de maximum 18 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât şi cele stabilite prin Decizia 98/634/CE, să se aplice simultan, pentru a acorda suficient timp întreprinderilor cărora li s-a acordat sau care au solicitat acordarea etichetei ecologice pentru produsele lor înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii de adaptare a acestor produse astfel încât să respecte noile criterii.

(7) Dispoziţiile prevăzute în prezenta decizie se bazează pe proiectele de criterii elaborate de comitetul Uniunii Europene pentru eticheta ecologică, constituit în temeiul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8) Dispoziţiile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...