Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 682/2002 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului Număr celex: 32002D0682

În vigoare de la 28.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 iulie 2002
de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
(2002/682/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 207 alin. (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 121 alin. (3),

întrucât regulamentul de procedură al Consiliului este aplicabil Consiliului în domeniile din titlurile V şi VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 41 alin. (1),

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului din 5 iunie 2000 (2000/396/CE, CECO, Euratom)1 se înlocuieşte cu următorul, care intră în vigoare la 23 iulie 2002:

___________

1 JO L 149, 23.06.2000, p. 21. Decizie modificată de Decizia 2001/216/CE (JO L 81, 21.03.2001, p. 30) şi de Decizia 2001/840/CE (JO L 313, 30.11.2001, p. 40).

"REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Articolul 1
Anunţarea şi locul de desfăşurare a, sesiunilor

(1) Consiliul se întruneşte atunci când este convocat de preşedintele său, la iniţiativa acestuia sau la cererea unuia dintre membrii săi sau a Comisiei2.

(2) Cu şapte luni înainte de începerea mandatului său, după consultarea, dacă este cazul, a preşedinţiei anterioare şi a celei ulterioare mandatului său, preşedinţia face cunoscute datele pe care le anticipează pentru reuniunile Consiliului care trebuie să aibă loc pentru ca acesta să îşi finalizeze activitatea legislativă sau pentru a lua decizii operaţionale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...