Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 647/2002 de adoptare a regulamentului de procedură al Comitetului Fondului European de Dezvoltare Număr celex: 32002D0647

În vigoare de la 08.08.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iulie 2002
de adoptare a regulamentului de procedură al Comitetului Fondului
European de Dezvoltare (2002/647/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 20001,

având în vedere Acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea şi administrarea ajutorului comunitar în temeiul protocolului financiar la Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor şi Pacific şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000 şi privind alocarea ajutoarelor financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE2, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2000, în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană3 ("decizia de asociere peste mări"),

având în vedere propunerea Comisiei,

DECIDE:

___________

1 JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

2 JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

3 JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului Fondului European de Dezvoltare prevăzut în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...