Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 621/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului pentru selectarea personalului Comunităţilor Europene Număr celex: 32002D0621

În vigoare de la 26.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA SECRETARILOR GENERALI AI PARLAMENTULUI EUROPEAN,
CONSILIULUI ŞI COMISIEI, A GREFIERULUI CURŢII DE JUSTIŢIE, A
SECRETARILOR GENERALI AI CURŢII DE CONTURI, COMITETULUI
ECONOMIC ŞI SOCIAL ŞI COMITETULUI REGIUNILOR ŞI A
REPREZENTANTULUI MEDIATORULUI EUROPEAN
din 25 iulie 2002
privind organizarea şi funcţionarea Biroului pentru selectarea
personalului Comunităţilor Europene (2002/621/CE)

SECRETARII GENERALI AI PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI, GREFIERUL CURŢII DE JUSTIŢIE, SECRETARII GENERALI AI CURŢII DE CONTURI, COMITETULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL ŞI COMITETULUI REGIUNILOR ŞI REPREZENTANTUL MEDIATORULUI EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi condiţiile de angajare a altor categorii de personal al Comunităţilor Europene, stabilite de Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 159/681,

având în vedere Decizia Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a Comitetului Economic şi Social, a Comitetului Regiunilor şi a Mediatorului din 25 iulie 2002 de înfiinţare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităţilor Europene, în special art. 52,

întrucât:

(1) În temeiul art. 27 din Statutul personalului, instituţiile se angajează să asigure că recrutarea vizează să angajeze funcţionari cu cele mai înalte standarde de competenţă, eficienţă şi integritate, recrutaţi pe cea mai largă bază geografică dintre resortisanţii statelor membre ale Comunităţilor, fără discriminare pe motiv de rasă, convingeri politice, filozofice sau religioase, sex sau orientare sexuală şi indiferent de starea lor civilă sau de situaţia familială.

(2) Art. 1 alin. (1) al treilea paragraf din anexa III la Statutul personalului defineşte sfera de responsabilitate a Comitetului mixt comun, iar art. 3 al doilea paragraf din anexă stabileşte modul în care sunt numiţi membrii consiliului de selectare în scopul organizării concursurilor deschise,

DECID:

___________

1 JO L 56, 04.03.1968, p. 1.

2 Vezi pagina 53 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1 Atribuţiile Biroului

(1) Biroul organizează concursuri deschise cu scopul de a asigura angajarea funcţionarilor în condiţii profesionale şi financiare optime în instituţiile Comunităţilor Europene. Biroul întocmeşte liste de rezerve pe baza cărora instituţiile au posibilitatea de a recruta personal înalt calificat, care satisface cerinţele stabilite de instituţii.

(2) Atribuţiile Biroului sunt:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...