Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 620/2002 de înfiinţare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităţilor Europene Număr celex: 32002D0620

În vigoare de la 26.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI, A
CURŢII DE JUSTIŢIE, A CURŢII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ŞI
SOCIAL, A COMITETULUI REGIUNILOR ŞI A MEDIATORULUI EUROPEAN
din 25 iulie 2002
de înfiinţare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităţilor
Europene (2002/620/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, COMISIA EUROPEANĂ, CURTEA DE JUSTIŢIE, CURTEA DE CONTURI, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL, COMITETUL REGIUNILOR ŞI MEDIATORUL EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi condiţiile de angajare a altor categorii de personal al Comunităţilor Europene, stabilite de Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/681, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 490/20022, în special art. 2 al treilea paragraf din Statutul personalului menţionat,

având în vedere avizul Comitetului pentru statutul personalului,

întrucât:

(1) Pentru o utilizare eficientă şi economică a resurselor, ar trebui să se atribuie unui organism interinstituţional comun mijloacele necesare pentru selectarea funcţionarilor şi a altor categorii de personal al Comunităţilor Europene.

(2) Organismul interinstituţional astfel înfiinţat ar trebui să aibă sarcina de a elabora liste de rezerve dintre candidaţii aflaţi în competiţie deschisă, în funcţie de nevoile indicate de fiecare instituţie şi în conformitate cu Statutul personalului, deciziile de numire a candidaţilor care au reuşit la concursuri fiind luate de fiecare autoritate cu putere de numire.

(3) În aceleaşi condiţii, organismul interinstituţional ar trebui, de asemenea, să poată sprijini instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile create prin Tratate sau în conformitate cu acestea, la concursurile interne şi la selectarea celorlalte categorii de personal.

DECID:

___________

1 JO L 56, 04.03.1968, p. 1.

2 JO L 77, 20.03.2002, p. 1.

Articolul 1 Înfiinţare

Se înfiinţează un Birou pentru selectarea personalului Comunităţilor Europene (denumit în continuare "Biroul").

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...