Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 409/2001 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi România de instituire a anumitor condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat Număr celex: 32002D0409

În vigoare de la 31.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi România
de instituire a anumitor condiţii pentru transportul rutier de
mărfuri şi promovarea transportului combinat (2002/409/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 71 şi 93, coroborate cu al doilea paragraf din art. 300, alin. (3),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi România de instituire a anumitor condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat (denumit în continuare "Acord") prevede mijloacele corespunzătoare pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor de transport între părţile contractante.

(2) Încheierea Acordului contribuie la buna funcţionare a pieţei interne deoarece va promova traficul de tranzit prin România pentru transportul intern între Grecia şi celelalte state membre, permiţând astfel realizarea comerţului intracomunitar la cele mai mici costuri posibile pentru public în general, precum şi reducerea la minimum a obstacolelor administrative şi tehnice care îl afectează.

(3) Încheierea Acordului promovează transportul combinat în vederea protejării mediului.

(4) Acordul trebuie aprobat în numele Comunităţii,

DECIDE:

___________

1 JO C 154 E, 29.03.2001, p. 227.

2 JO C 72 E, 21.03.2002, p. 141.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...