Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 349/2002 de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0349

În vigoare de la 08.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 26 aprilie 2002
de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la
punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva
97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527)
(Text cu relevanță pentru SEE) (2002/349/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate1, în special articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1) Din motive de claritate, produsele de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 97/78/CE ar trebui regrupate într-o listă unică, în conformitate cu codul Animo corespunzător și însoțite de poziția NC (Nomenclatura Combinată) corespunzătoare, menționată în scopuri indicative și pentru a facilita utilizarea.

(2) Cu toate acestea, această listă nu trebuie să se refere și nici să afecteze produsele vegetale supuse de asemenea controalelor sanitar-veterinare menționate la articolul 19 din Directiva 97/78/CE și nici produsele scutite de controalele sanitar-veterinare și prevăzute la articolul 16 din directiva menționată anterior.

(3) De asemenea, este important ca produsele compuse care nu conțin decât un procent limitat de produse de origine animală să fie supuse procedurilor de control pentru a se evita orice divergență de interpretare la punctele de control la frontieră și orice distorsiune a schimburilor comerciale. Cu toate acestea, având în vedere complexitatea acestei probleme și necesitatea ca, după caz, să se efectueze o evaluare a riscurilor de către un comitet științific adecvat, la nivel comunitar, între timp ar trebui să se continue aplicarea regulilor naționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...