Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 349/2002 de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0349

În vigoare de la 08.05.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 26 aprilie 2002
de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la
punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva
97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527)
(Text cu relevanță pentru SEE) (2002/349/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate1, în special articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1) Din motive de claritate, produsele de origine animală menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 97/78/CE ar trebui regrupate într-o listă unică, în conformitate cu codul Animo corespunzător și însoțite de poziția NC (Nomenclatura Combinată) corespunzătoare, menționată în scopuri indicative și pentru a facilita utilizarea.

(2) Cu toate acestea, această listă nu trebuie să se refere și nici să afecteze produsele vegetale supuse de asemenea controalelor sanitar-veterinare menționate la articolul 19 din Directiva 97/78/CE și nici produsele scutite de controalele sanitar-veterinare și prevăzute la articolul 16 din directiva menționată anterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...