Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 349/2002 de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0349

În vigoare de la 08.05.2002 până la 04.05.2007, fiind abrogat(ă) prin Decizia nr. 275/2007.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 26 aprilie 2002
de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la
punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva
97/78/CE a Consiliului (notificată cu numărul C(2002) 1527)
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/349/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din ţări terţe şi introduse în Comunitate1, în special articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1) Din motive de claritate, produsele de origine animală menţionate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 97/78/CE ar trebui regrupate într-o listă unică, în conformitate cu codul Animo corespunzător şi însoţite de poziţia NC (Nomenclatura Combinată) corespunzătoare, menţionată în scopuri indicative şi pentru a facilita utilizarea.

(2) Cu toate acestea, această listă nu trebuie să se refere şi nici să afecteze produsele vegetale supuse de asemenea controalelor sanitar-veterinare menţionate la articolul 19 din Directiva 97/78/CE şi nici produsele scutite de controalele sanitar-veterinare şi prevăzute la articolul 16 din directiva menţionată anterior.

(3) De asemenea, este important ca produsele compuse care nu conţin decât un procent limitat de produse de origine animală să fie supuse procedurilor de control pentru a se evita orice divergenţă de interpretare la punctele de control la frontieră şi orice distorsiune a schimburilor comerciale. Cu toate acestea, având în vedere complexitatea acestei probleme şi necesitatea ca, după caz, să se efectueze o evaluare a riscurilor de către un comitet ştiinţific adecvat, la nivel comunitar, între timp ar trebui să se continue aplicarea regulilor naţionale.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 24, 20.1.1998, p. 9.

Articolul 1

Produsele de origine animală enumerate în anexă se supun unui control sanitar-veterinar la punctele de control la frontieră în conformitate cu dispoziţiile Directivei 97/78/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...