Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 272/2002 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îmbrăcăminţile de pardoseală rezistente (notificată sub numărul C (2002) 1174) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0272

În vigoare de la 11.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru îmbrăcăminţile de pardoseală rezistente (notificată sub
numărul C (2002) 1174) (Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/272/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 4 şi articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs având caracteristici care îl fac să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte-ecologice cheie.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea criteriilor specifice pentru etichetarea ecologică pe grupe de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe un proiect de criterii elaborate de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică, stabilite în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit de articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, o îmbrăcăminte de pardoseală rigidă trebuie să aparţină grupei de produse "îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente", în conformitate cu definiţia de la articolul 2 din prezenta decizie şi trebuie să respecte criteriile ecologice prevăzute în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...