Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 255/2002 de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificat sub numărul C(2002) 1142] (text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002D0255

În vigoare de la 04.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei
ecologice comunitare pentru televizoare [notificat sub numărul
C(2002) 1142] (text cu relevanţă pentru SEE) (2002/255/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 4 şi articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs care posedă caracteristici care îl fac să contribuie semnificativ la îmbunătăţiri privind aspecte cheie de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea criteriilor specifice pentru etichetele ecologice în conformitate cu grupele de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta directivă se bazează pe proiecte de criterii dezvoltate de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică instituit prin articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a i se atribui eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un televizor trebuie să intre sub incidenţa grupei de produse definite în articolul 2 din prezenta decizie şi trebuie să respecte criteriile prevăzute în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...